מחול מודרני עכשווי

טכניקת המחול המודרני מפתחת ברקדן את המודעות לגוף ולתנועה בחלל ומתאפיינת בקשר חזק לקרקע ועבודה על קצב, הבעה אישית וטכניקה נכונה. זו טכניקה הנשענת על טכניקת הבלט הקלאסי, אך יחד עם זאת סותרת את מרכז הכובד וצומחת למרחב חדש של פעולה פיזית ושימוש מכוון בכובד משקל הגוף להעברות משקל רבות.
במחול המודרני העכשווי מקובלות מתודות שונות (גראהם, קנינגהם, לאבאן) ומגוון גישות שנבנו על בסיס פרשנות אישית וחקר הגוף ומבוצעות על ידי יוצרים ומורים. מחול זה מתאפיין בפיתוח מודעות, תנועתיות ויחסי גומלין מורכבים בין הגוף (אנרגיה ומשקל) למרחב.

.