שכבה בוגרת

* הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים במערכת עקב אילוצים בלתי צפויים